handel - promocja - chiny

Strona główna  |  O firmie  |  Oferta  |  Aktualności  |  Kontakt
Doradzamy w zakresie ekspansji zagranicznej na wybrane rynki. Ponadto, specjalizujemy się w usługach marketingowych i rekrutacyjnych na rzecz uczelni wyższych i szkół oraz w marketingu w zakresie turystyki przyjazdowej. Od wielu lat...

Usługi menedżerskie.

Świadczone przez Scarlet Oak Sp. z o.o. usługi menedżerskie obejmują zarządzanie spółkami z kapitałem zagranicznym w Chinach. Usługi te odnoszą się głównie do istniejących oraz nowopowstałych spółek z partnerami chińskimi...
Us�ugi mened�erskie

Edukacja za granicą.

Zajmujemy się promocją nauki i rekrutacją do wybranych szkół oraz uczelni zagranicznych. Dotyczy to: 1. Studiów I i II stopnia na uczelniach w Polsce i za granicą. Wśród naszych partnerów...
Edukacja za granicďż˝

Aktualności

Nowe przepisy dotyczące pobytu obcokrajowców
2012.07.31

1 lipca 2012 roku opublikowano nowe przepisy dotyczące pobytu obcokrajowców w Chinach (Entry – Exit Administration Law). Nowe przepisy mają za zadanie przeciwdziałanie coraz powszechniejszej tendencji do nielegalnego podejmowania pracy w Chinach.Pęcioletni Plan Rozwoju Handlu Zagranicznego
2012.06.13

Ministerstwo Handlu Chin opracowało 12-sty Plan Pięcioletni Rozwoju Handlu Zagranicznego, zakładający 10% średnioroczny wzrost wymiany handlowej z zagranicą do 2015 roku...Zmiany w podatkach w Chinach w 2012 roku
2012.04.05

W 2012 roku Chiny zamierzają wprowadzić zmiany w zakresie sześciu kategorii podatków: podatku od nieruchomości, podatku od wartości dodanej, podatku od surowców. akcyzy, podatku środowiskowego od zanieczyszczeń, podatku na utrzymanie i rozbudowę miast.Scarlet Oak Sp. z o.o. promuje turystykę w Chinach
2012.03.02

Scarlet Oak Sp. z o.o. została wyłoniona w przetargu nieograniczonym Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) do realizacji działań promocyjnych na rynku chińskim w 2012 roku. Działania te mają na celu promocję turystyki przyjazdowej z Chin do Polski poprzez m.in. pracę przedstawiciela POT ds. marketingu, organizację wydarzeń promocyjnych oraz promocję w chińskim internecie.Turystyka w Chinach w 2011 roku
2012.01.20

Według wtępnych danych statystycznych nastąpił znaczny wzrost dochodów z turystyki krajowej. Zwiększyła się też liczba Chińczyków wyjeżdżających za granicę. Prognozy na 2012 rok przewidują kontunuację tych trendów.Goldman Sachs oraz Morgan Stanley zakładają fundusze inwestycyjne w yuanach
2011.08.04

Goldman Sachs Group, Inc. oraz Morgan Stanley założyli fundusze inwestycyjne private equity denominowane w chińskiej walucie, które pomogą obu firmom zwiększyć możliwości inwestycyjne w Państwie ŚrodkaChiny będą subsydiować alternatywne źródła energii oraz hi-tech
2011.07.22

Chiny będą promować swoje sektory energii odnawialnej oraz hi-tech poprzez oferowanie dopałat do oprocentowania oraz innych zachęt. Ta polityka, polegająca m.in. na subsydiowaniu energii wiatrowej, ma na celu umożliwienie Chinom redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla o 40% do 45% do roku 2020, jak również osiągnięcie 15% udziału energii ze źródeł alternatywnych w swoim energy mix.Gospodarka Chin w 2010. Przegląd danych markoekonomicznych
2011.03.07

Opublikowane zostały dane statystyczne dotyczące gospodarki Chin w 2010 roku, w tym wskaźniki Produktu Krajowego Brutto, inflacji, bezrobocia, handlu zagranicznego, rezerw walutowych i inwestycji zagranicznych w Chinach.Realizujemy vouchery na zakup usługi doradczej dofinansowywane w ramach projektu "Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Usługi specjalistyczne: "Usprawnienie i automatyzacja procesów biznesowych realizowanych w firmowych serwisach internetowych" oraz "Opracowanie strategii ekspansji na rynki zewnętrzne".

                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Copyright © 2010 Scarlet OAK Sp. z o.o. - handel - promocja - chiny    Design tworzenie stron www